تلفن تماس : 9698 254 -0901
نماهایی از شیراز زیبا که تاکنون ندیده اید – قسمت دوم


بازدید : 875 نفر

 

مسجد تاریخی مشیر

بلوار چمران

بلوار چمران

بازار وکیل

بازار وکیل

کوچه باغ های قصردشت

کوچه باغ های قصردشت

مسجد وکیل

مسجد وکیل

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

زیرگذر زند

زیرگذر زند

دروازه قرآن

دروازه قرآن

المان شهید دوران

المان شهید دوران

حمام ارگ کریمخانی

حمام ارگ کریمخانی

مرکز شیرازشناسی

مرکز شیرازشناسی

المان باغ جنت

المان باغ جنت

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

خانه تاریخی ضیائیان

خانه تاریخی ضیائیان

مسجد تاریخی مشیر

بلوار چمران

بلوار چمران

بازار وکیل

بازار وکیل

کوچه باغ های قصردشت

کوچه باغ های قصردشت

مسجد وکیل

مسجد وکیل

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

خانه تاریخی زینت الملک

زیرگذر زند

زیرگذر زند

دروازه قرآن

دروازه قرآن

المان شهید دوران

المان شهید دوران

حمام ارگ کریمخانی

حمام ارگ کریمخانی

مرکز شیرازشناسی

مرکز شیرازشناسی

المان باغ جنت

المان باغ جنت

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

خانه تاریخی ضیائیان

خانه تاریخی ضیائیان