تلفن تماس : 9698 254 -0901
نماهایی از شیراز زیبا که تاکنون ندیده اید – قسمت اول


بازدید : 903 نفر

 برای بسیاری شیراز با حافظ، سعدی و دروازه قرآن شناخته شده و کمتر تصاویری از نماهای دیگر این کلانشهر زیبا منتشر و دید عموم قرار گرفته است. شهر شیراز با ۲۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت سومین شهر بزرگ ایران و با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت پنجمین شهر پرجمعیت کشور است که میزبان بیشترین آثار تاریخی و گردشگری ثبت شده در ایران زمین می باشد.

این تصاویر زیبا به وسیله همشهری هنرمندان، آقای امیر شاهچراغیان گرفته شده است.

سراسرنمای غرب شیراز

سراسرنمای غرب شیراز

باغ های شیراز و خوابگاه دانشگاه شیراز

باغ های شیراز و خوابگاه دانشگاه

باغ های شیراز

باغ های شیراز

بزرگراه و تونل کوهسار

بزرگراه و تونل کوهسار

بیمارستان کوثر

بیمارستان کوثر

مجموعه بزرگ خلیج فارس

مجموعه بزرگ خلیج فارس

بزرگراه کمربندی شیراز

بزرگراه کمربندی شیراز

منطقه معالی آباد

منطقه معالی آباد

برج های مسکونی طلوع

برج های مسکونی طلوع

نمایی به برجهای غرب شیراز و باغ های قدیمی

نمایی به برجهای غرب شیراز و باغ های قدیمی